Přihláška

Máme omezený počet míst, o přijetí rozhoduje datum zaplacení tábora.

Pokud máte zájem přihlásit své dítě na Příměstský tábor v Jablonci nad Nisou, vyplňte níže uvedenou přihlášku. Na jejím základě Vám zašleme všechny potřebné dokumenty, nezbytné informace. Přihláška se stává závaznou zaplacením ceny tábora.

Cena tábora činí 1500 Kč, platbu proveďte nejpozději do 30.6.2017 na číslo účtu 2000564059/2010. (Možné se domluvit i osobně na platbu v hotovosti).

Za vyšší finanční obnos a cennosti neručíme. V případě zdravotních nebo jiných závažných důvodů se pokusíme nalézt odpovídající náhradu za termín, kterého se táborník nemohl účastnit. V případě, že proběhne storno ze strany táborníka a táborník za sebe nenalezne náhradníka, vracíme 200 Kč/den.

Do pěti dnů od odeslání přihlášky Vám zašleme e-mail potvrzující její přijetí, pokud ho nedostanete, opakujte prosím přihlášení a kontaktujte nás na náš e-mail. 

Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během příměstského tábora, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnil/o sportovních aktivit, konaných na vybraném příměstském táboře. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 pro vnitřní potřebu organizátora. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Podmínkami účasti na táboře. Uděluji souhlas s fotografováním dítěte v rámci činností příměstského tábora, dále s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci Střediska Jablonec nad Nisou (např. v kronikách, na internetu, atp).