Podmínky účasti

Podmínky účasti na příměstkém táboře

Přihlášením na příměstský tábor stvrzujete, že souhlasíte s pravidly táborového řádu.

Táborový řád

1. Dítě se nesmí bez dovolení vedoucích vzdalovat.

2. Dítě se nesmí koupat bez dohledu vedoucích.

3. Dítě si mohou z tábora vyzvednout pouze určené osoby.

4. Dítě se nechová hrubě k ostatním dětem.

5. Dítě hlásí všechny zdravotní problémy.

6. Dítě dodržuje pokyny vedoucího.

Zákonný zástupce účastníka tábora

1. Seznámí v přihlášce vedoucího tábora se zdravotními problémy dítěte.

2. Seznámí v přihlášce vedoucího tábora, které potraviny dítě nesmí jíst.

3. Vyzvedává a předává dítě osobně ve skautské klubovně, pokud je dítě vyzvedáváno jinou osobou než zákonným zástupcem, je zákonný zástupce povinen tuto změnu předem nahlásit.

4. Je povinen uhradit škodu za případné poškození majetku pořadatele tábora.